Příměstské kempy v Pardubicích 2018

PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2018

 

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

 

POPIS:

Na našem příměstském florbalovém kempu stráví děti den plný sportu a zábavy. Děti jsou přijímány každý den ráno dle Vašich možností a k večeru jsou opět předávány. Postaráme se tak o Vaše ratolesti v době, kdy se věnujete své práci.

 

KDY:

6-10.8.2018, 13-17.8.2018 (pondelí až pátek)
7.00 až 17.30 (príjem detí od 7.00 do 9.00, vyzvednutí detí možné od 16.00 do 17.30)

 

ČAS:

7:30 – 17:30 (příjem dětí 7:30-9:00, vyzvednout děti bude možné od 16:00 do 17:30)

 

KDE:

TJ SOKOL Pardubicky, Bokova 364, Pardubice, 530 07

 

VĚK:

kemp je určen pro děti ve věku od 5 až 15 let, na místě budou rozděleny do skupin dle věku

 

PROGRAM:

florbal, míčové a kolektivní hry, základní atletická a pohybová průprava, relaxační program

 

STRAVA:

dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina, pitný režim

 

CENA:

2200 Kč za týden / 500 Kč za den (je možné se přihlásit na celý týden či na jeden samostatný den)

 

PLATBA:

Platbu zálohy ve výši 50% částky prosíme zaslat do 31.5.2018 na č. účtu: 22235222/2010, Zpráva pro příjemce = jméno-název školy-datum narození. Doplatek ve výši zbylé částky pošlete prosím do 15.7.2018

 

POŘADATEL:

OLYMP FLORBAL, Pod Stárkou 36/4, Praha 4, IČ: 26575418, kovac@fbkolymp.cz, www.fbkolymp.cz

 

OSTATNÍ:

Doplňující informace (seznam potřebných věcí, organizace, atd.) budou předány na kontakty uvedené v přihlášce nejpozději 10 dní před nástupem na příměstský kemp.

 

 

PŘIHLÁŠKA:

 

  • na email kovac@fbkolymp.cz

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po odevzdání podepsané přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení.
  • Před nástupem na soustředění musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti a kopii karty zdravotní pojišťovny. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky: odhlášení 60-31 dní před odjezdem storno poplatek 50% z celkové ceny soustředění, odhlášení 30-7 dní před odjezdem storno poplatek 70% z celkové ceny soustředění, odhlášení v kratší době storno poplatek 100%. V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 300 Kč.