KROUŽKY FLORBALU NA ŠKOLÁCH

KROUŽKY FLORBALU NA ŠKOLÁCH

 

Přihlašovací formulář na kroužek a seznam všech škol, na kterých organizujeme florbalové kroužky, je k dispozici na našem novém přihlašovacím portálu:

 

www.florbalprodeti.cz